Retour informatie

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Zolang u nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het niet gebruiken. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u via email uw overeenkomst te herroepen en te melden dat u uw bestelling retour wilt sturen. U kunt deze email sturen naar info@marketingstad.nl. U ontvangt via de mail instructies om het product te retourneren.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending en regelt zelf een vervoerder. Wij schatten dat deze kosten voor producten onder de 30 kg maximaal € 20 zullen bedragen, afhankelijk of de retourzending verzekerd wordt verzonden (zie hiervoor o.a. de tarieven op www.postnl.nl ) en daarboven maximaal € 100, afhankelijk van gewicht en formaat. Wij raden u aan de retourzending verzekerd te verzenden. U blijft namelijk verantwoordelijk voor uw verzending totdat deze bij ons is afgeleverd.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, voor verzegelde gegevensdragers waarvan de verzegeling verbroken is, voor gebruikte producten voor zwembadhygiëne en voor aangebroken verpakkingen van levensmiddelen of dierenvoeding.
  • Zakelijke klanten